Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric v2)

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Autor CKAN AOC
Mantenidor Consorci AOC
Última actualització May 22, 2023, 16:10 (CEST)
Creat May 18, 2023, 12:47 (CEST)
identifier 710fa4bf-e478-4bfe-ab30-2806bacc390a